Equipament d’electrònicaEquipamiento de electrónica

electronics

 

 • Generador de funcions
 • Oscil·loscopi
 • Font d’alimentació
 • Soldador d’estany
 • Lupa amb braços
 • Material Arduino
electronics

 

 • Generador de funciones
 • Osciloscopio
 • Fuente de alimentación
 • Soldador de estaño
 • Lupa con brazos
 • Material Arduino