Què és un FabLab?

Un Fab lab (acrònim de l’anglès Fabrication Laboratory) és un espai de producció d’objectes físics a escala personal o local que agrupa màquines controlades per ordinadors.

Els Fab labs són uns espais d’experimentació en el camp de la producció que s’integren dins dels contextos locals on se situen. Per tant, hi ha una gran diversitat entre els objectius, projectes i realitzacions, models de negoci i articulacions locals segons cada Fab lab.

Els laboratoris de fabricació digital obren el camí a la fabricació personal i a la individualització de la producció. Per tant provoquen una relocalització de la producció a escala mitjana o individual. Desplacen així mateix l’objecte de la transacció, ja que la manca de capacitat de construir l’objecte físic desapareix, cap al disseny i / o els serveis afegits. Els serveis annexos de tipus transport, duanes … poden també veure’s afectats. Socialment permet donar poder molt fàcilment a les persones de manera que s’apropiïn tècniques de producció i puguin solucionar problemes reals de la seva vida quotidiana o senzillament produir alguna cosa que no existeix o que volen produir.  

Història

El concepte de Fab Lab apareix al començament dels anys 2000 al Center for Bits and Atoms (CBA) del Massachussets Institute of Technology (MIT) sota la direcció de Neil Gershenfeld. Neix d’una col·laboració en el si del Media Lab del MIT entre el Grassroots Invention Group i el CBA; les investigacions giren entorn a la relació entre el contingut de la informació i la seva representació física i l’empoderament de les comunitats gràcies a una tecnologia de base. En el marc del desenvolupament d’aquestes investigacions, el CBA rep un finançament del National Science Foundation (NSF) per adquirir màquines capaces de “construir gairebé tot” . El director del MIT, Neil A. Gershenfeld, justifica aquest finançament “fent el que es feia al MIT, enlloc de només parlar-ne”. El  2002, emergeixen els primers Fab labs a l’Índia, Costa Rica, Noruega, Boston i Ghana, com unitats de producció a escala local.