Formació

Un dels pilar bàsics del FabLab Terrassa és la formació, que té per objectiu:

 • Desenvolupar noves competències
 • Difondre les tecnologies més avançades
 • Fomentar un model educatiu que permeti:
  • Aprendre fent
  • Aprendre dels altres
  • Aprendre dels experts
 • Afavorir el contacte de la comunitat educativa amb les empreses
 • Estimular a l’emprenedor en la fabricació dels seus projectes

Per això organitzarem tallers, xerrades i cursos de formació per a individus de diferents àmbits i edats sobre fabricació digital, robòtica, desenvolupament d’aplicacions OpenSource, el moviment global cap a les Smart Cities, Indústria 4.0 i generació de cultura emprenedora.

També es realitzaran cursos específics sobre l’ús de les màquines del FabLab.

Pels més petits organitzarem activitats d’experimentació a travès de les noves tecnologies amb l’objectiu de desenvolupar la confiança, la creativitat i l’interès en la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques i l’art.

Per estudiants de Batxillerat i Formació Professional organitzarem activitats enfocades a complementar la formació de l’alumne oferint un espai per l’experimentació i el contacte amb emprenedors, un experiència única  que suposarà una gran font de motivació per ells.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Share!