Guia d’usuaris

En aquesta guia trobaràs els documents i guies que has de veure i entendre per poder accedir i treballar al FabLab.
La Normativa / Reglament de FabLab Terrassa, guies d’impressió 3D, tall làser, fresat CNC, How to, Eines elèctriques manuals i més

Trobaràs també el protocol d’actuació i d’higiene davant la Covid 19

Anar a guia