FabLab Charter

La Fab Charter explica de forma breu tot el que necessites saber per treballar en un Fab Lab.

Traducció a partir de la versió oficial publicada a la pàgina web del MIT (Massachusetts Institute of Technology):  http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

Què és un fab lab?

Els fab labs (laboratoris de fabricació) són una xarxa global de laboratoris locals, que fan possible la creativitat i la invenció donant accés a eines de fabricació digital.

Què hi ha a un fab lab?

Els fab labs comparteixen un inventari comú en constant evolució, amb màquines i processos que permeten fer gairebé qualsevol cosa. Això fa possible que es puguin compartir projectes entre diferents fab labs i que qualsevol persona acostumada a treballar amb aquestes eines i mètodes pugui treballar en qualsevol fab lab de la xarxa.  

Què proporciona la xarxa de fab labs?

La xarxa dóna recolzament operatiu, educatiu, tècnic, financer i logístic més enllà del que es pot trobar en un únic fab lab.

Qui pot utilitzar un fab lab?

Els fab labs estan disponibles com a recursos comunitaris, permetent l’accés obert als usuaris així com al desenvolupament de programes i projectes.  

Quines són les teves responsabilitats?
  • seguretat: treballar sense fer mal ni a les màquines ni a les persones.
  • funcionament: col·laborar en la neteja, manteniment i millora del laboratori.
  • coneixement: contribuir a la documentació i l’aprenentatge.  
Qui és el propietari de les creacions d’un fab lab?

Els dissenys i processos desenvolupats als fab labs poden protegir-se per vendre’s de la manera que esculli l’inventor, però han d’estar disponibles perquè els usuaris puguin utilitzar-los i aprendre d’ells.  

Poden els fab lab acollir negocis?

Un fab lab pot acollir activitat comercial en la fase de prototipat, sempre i quan el desenvolupament del producte o projecte creixi preferiblement fora del laboratori, no entri en conflicte amb els altres usos del fab lab, i beneficïi als investigadors, laboratoris i xarxes que hagin contribuït al seu èxit.